Projekt

Det Finns i Skogen

Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojekt. Med projektet vill vi fånga in samtida diskurser kring skogen.

Läs mer